Tiet ja kadut

Tiet ja kadut

Rääkkylän tieverkosto

Rääkkylässä kirkonkylässä on kunnan kunnossapitämiä katuja ja teitä noin 11 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 3 km. Liikennevirasto vastaa maanteiden kunnossapidosta. Lisäksi on yksityisesti hoidetut yksityistiet.

Katujen kunnossapito

Kunnalle siirtyivät vuoden 2013 syksyllä Kylätien, Kirkkotien ja Vuorlahdentien sekä Kylätien ja Kirkkotien kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Paksuniementien kunnossapito kuuluu edelleen valtiolle.

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen ja sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

  • lumen ja jään sekä aurausvallien poistaminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikourujen ja –kaivojen avoimena pitäminen
Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta muuttuivat 1.11.2005, josta ympäristöministeriö on julkaissut esitteen "Kadut kuntoon".

Yhteystiedot

Kalevi Harinen

rakennustarkastaja
040 105 3201
kalevi.harinen@raakkyla.fi

Joni Rytkönen

apulaisrakennustarkastaja
050 434 2473
joni.rytkonen@raakkyla.fi

Seppo Multanen

hallintosihteeri
040 105 3202
seppo.multanen@raakkyla.fi

Kari Kinnunen

kiinteistöpalvelusihteeri
040 105 3203
kari.kinnunen@raakkyla.fi

Sivu arviointi ja palaute