Tiet ja kadut

Tiet ja kadut

Rääkkylän tieverkosto

Rääkkylässä kirkonkylällä on kunnan kunnossapitämiä katuja ja teitä noin 11 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 3 km. Alueelliset ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) vastaavat Väyläviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä mm. kunnossapidosta alueillaan. Rääkkylässä on myös paljon yksityisteitä, joiden kunnossapito on tiekunnan tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaiden vastuulla.

Katujen kunnossapito

Kunnalle siirtyivät vuoden 2013 syksyllä Kylätien, Kirkkotien ja Vuorilahdentien sekä Kylätien ja Kirkkotien kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Paksuniementien kunnossapito kuuluu edelleen ELY-keskukselle.

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen ja sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

  • lumen ja jään sekä aurausvallien poistaminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikourujen ja –kaivojen avoimena pitäminen
Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta muuttuivat 1.11.2005, josta ympäristöministeriö on julkaissut esitteen "Kadut kuntoon".
 
Ilmoita liikennettä vaarantavista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24/7). Tieverkkoa ja liikennettä koskeva palaute annetaan Palauteväylä-palvelussa, johon pääsee alla olevan linkin kautta. Palauteväylässä voit kysyä neuvoa, antaa palautetta ja kehitysehdotuksia teiden kunnossapitoon liittyen. Palauteväylä (Liikenteen asiakaspalvelu)

Sivu arviointi ja palaute