Presidentinvaali 28.1.2018


Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys on Suomessa 17. - 23.1.2018 ja ulkomailla 17. - 20.1.2018.

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestysajanjakso Suomessa on 31.1. - 6.2.2018 ja ulkomailla 31.1. - 3.2.2018. 

Ennakkoäänestyspaikka

  • Kunnantalo (os. Kinnulantie 1) on avoinna ma - pe klo 9 - 17 ja la - su klo 10 - 14.

Vaalipäivän su 28.1.2018 (ja mahdollisen toisen vaalin 11.2.2018) äänestyspaikka

  • Kunnantalo (os. Kinnulantie 1) on avoinna klo 9 – 20.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle joko puhelimitse (puh. 040 105 3002 tai 040 105 3003) tai kirjallisesti os. Keskusvaalilautakunta, Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä, viimeistään ti 16.1.2018 ennen klo 16. lomake
 
Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestystä 10.1.2018. Vaalimainostaulut olivat Kinnulantiellä olevalla torilla kunnantalon edessä. Vaalimainostilat ovat ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Jokaiselle puolueelle on yksi mainostaulupaikka. Mainospaikka on kaksipuolinen.

Vaalimainoksia voi pystyttää muuallekin kuin virallisille mainospaikoille. Julisteita ei kuitenkaan saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkojen läheisyyteen. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan suostumus. Maantielaki ei kiellä tienvarsimainosten pystyttämistä, mutta liikennemerkkien läheisyyteen mainoksia ei saa pystyttää. Lain mukaan mainos laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.
Oikeusministeriön ohjeistusta
Liikenneviraston ohjeistusta

Lisätietoa vaaleista vaalit.fi-sivuilta