Vaalit

Vaalit

Aluevaalit vuonna 2022

 

Seuraavat yleisvaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.

Rääkkylässä aluevaalien äänestyspaikkana toimii kunnantalo osoitteessa Kinnulantie 1.

 

Vaalipäivänä 23.1. kunnantalo on avoinna klo 9 - 20

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Jos äänestäjä on määrätty tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteeniin tai eristykseen, ei hän voi tulla sisälle äänestystilaan. Mikäli eristykseen tai karateeniin määrätty haluaa äänestää varsinaisena äänestyspäivänä, tulee hänen soittaa etukäteen vaalilautakunnan puheenjohtajalle puh. 040 503 4404 tai keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 040 105 3002 ja sopia ulkoäänestyksen ajankohdasta.

 

Ennakkoäänestyksen aukioloajat 12. - 18.1.

ke -  to   klo 9 - 17
pe           klo 9 - 15
la - su    klo 10 - 14
ma - ti   klo 9 - 17

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn tulee noudattaa tartuntatautilääkärin antamaan ohjeistusta, eikä hänen pidä tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevia ohjeistetaan äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä.

Mahdollisuudesta äänestää ulkona, ota yhteyttä keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 040 105 3002.

Lisätietoja: https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa. Ilmoittautumiset keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse puh. 040 105 3002 tai 040 105 3003, viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

 

Aluevaalit

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vpAvautuu uudessa välilehdessä). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö  tulee voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Hyvinvointialueen asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
yli 600 000 89

 

 

Lisätietoja: https://vaalit.fi/etusivu

Sivu arviointi ja palaute