tietosuojakuva

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rääkkylän kunta käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Alla olevista linkeistä löytyvät Rääkkylän kunnan tietosuojaselosteet. Niitä päivitetään parhaillaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeus tietojen poistamiseen

tietosuoja- ja turvapolitiikka

Rääkkylän kunnan tietosuoja-ja turvapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Hyvinvointimessut
  Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
  Java method "static com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticle(long, String)" threw an exception; see cause exception in the Java stack trace.
  
  ----
  FTL stack trace ("~" means nesting-related):
  	- Failed at: #assign reservedArticle = journalArti... [in template "391972#392006#UUTINEN_TMPL-1.0.0" at line 10, column 1]
  ----
  1<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
  2<#assign originalLocale = .locale> 
  3<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
  4<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
  5<#assign locale = originalLocale> 
  6 
  7<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data /> 
  8<#assign journalArticleLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil"] /> 
  9<#assign layoutLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalServiceUtil"] /> 
  10<#assign reservedArticle = journalArticleLocalServiceUtil.getArticle(groupId, journalArticleId) /> 
  11<#if reservedArticle?? && reservedArticle.getLayout()??> 
  12  <#assign contentUrl = reservedArticle.getLayout().getFriendlyURL(localeUtil.getDefault()) /> 
  13<#else> 
  14  <!-- Error while fetching article display page url --> 
  15  <#assign contentUrl = "#" /> 
  16</#if> 
  17<div class="article-container clear"> 
  18 
  19  <!-- article header --> 
  20 
  21  <div class="article-header-container"> 
  22    <div class="article-header"> 
  23      <div class="article-date"> 
  24        ${displaydate?string["dd.MM.yyyy"]} 
  25      </div> 
  26      <h1>${articleTitle.getData()}</h1> 
  27      <div class="article-ingress"> 
  28      ${articleTitle.articleIngress.getData()} 
  29      </div> 
  30    </div> 
  31  </div> 
  32 
  33  <!-- article content --> 
  34 
  35  <div class="article-content"> 
  36  ${articleContent.getData()} 
  37  </div> 
  38	<div style="display: none;"> 
  39	<#if articleThumbnail.getData()?? && articleThumbnail.getData() != ""> 
  40	  <img style="display:none;" data-fileentryid="${articleThumbnail.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${articleThumbnail.getAttribute("alt")}" src="${articleThumbnail.getData()}" /> 
  41  </#if> 
  42  </div> 
  43  <!-- repeatable link list --> 
  44 
  45<#if articleLinkList.getSiblings()?has_content> 
  46  <#list articleLinkList.getSiblings() as cur_linklist> 
  47    <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
  48      <div class="article-linklist"> 
  49        <#if cur_linklist.getData()?has_content> 
  50          <div class ="article-linklist-title"> 
  51            <h3>${cur_linklist.getData()}</h3> 
  52          </div> 
  53        </#if> 
  54        <ul class="link-list container"> 
  55          <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()?has_content> 
  56            <#list cur_linklist.articleLinkText.getSiblings() as cur_link> 
  57              <li class="article-link col-md-6 col-xs-12"> 
  58                <i class="icon-chevron-right"></i><a href="${cur_link.articleLinkAdress.getData()}">${cur_link.getData()}</a> 
  59              </li> 
  60            </#list> 
  61          </#if> 
  62        </ul> 
  63      </div> 
  64    </#if> 
  65  </#list> 
  66</#if> 
  67 
  68<#if articleContactList.getSiblings()?has_content> 
  69  <#list articleContactList.getSiblings() as cur_contactlist> 
  70    <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
  71    <div class="article-linklist contact-linklist"> 
  72      <#if cur_contactlist.getData()?has_content> 
  73        <div class ="article-linklist-title contact-title"> 
  74          <h3>${cur_contactlist.getData()}</h3> 
  75        </div> 
  76      </#if> 
  77      <ul class="link-list contact-link container"> 
  78        <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()?has_content> 
  79          <#list cur_contactlist.articleContactText.getSiblings() as cur_contact> 
  80            <li class="article-contact col-md-6 col-xs-12"> 
  81              <div class="contact-name-container"> 
  82                <i class="icon-chevron-right"></i>${cur_contact.getData()} 
  83              </div> 
  84              <div class="article-contact-info"> 
  85                <p>${cur_contact.articleContactTitle.getData()}</p> 
  86                <p>${cur_contact.articleContactAdress.getData()}</p> 
  87                <p>${cur_contact.articleContactNumber.getData()}</p> 
  88                <p>${cur_contact.articleContactEmail.getData()}</p> 
  89              </div> 
  90            </li> 
  91          </#list> 
  92        </#if> 
  93      </ul> 
  94    </div> 
  95    </#if> 
  96  </#list> 
  97</#if> 
  98  <div class="return-links"> 
  99  	<div class="return-to-previous"> 
  100  	  <a class="return-link" href="javascript:history.back()"> 
  101  	    <i class="icon-chevron-left"></i> 
  102  	    <@liferay.language key="back-to-previous" /> 
  103  	  </a> 
  104  	</div> 
  105    <div style="display: none;" id="return-to-news-listing" class="return-to-news-listing"> 
  106      <a id="return-to-news-list-link" class="return-link" href="${contentUrl}"> 
  107        <i class="icon-chevron-left"></i> 
  108        <@liferay.language key="back-to-news-list" /> 
  109      </a> 
  110    </div> 
  111  </div> 
  112</div> 
  113 
  114   
  115 
  116<style> 
  117  div.h2 { 
  118    display:none !important;   
  119
  120</style> 
  121<script type="text/javascript"> 
  122window.onload = function () {  
  123  var currentLocation = window.location.toString(); 
  124  if(currentLocation.includes("/-/")) { 
  125    var returnLinkContainer = document.getElementById("return-to-news-listing"); 
  126    var returnLinkElement = document.getElementById("return-to-news-list-link"); 
  127    // if reserved journalarticle layout isn't set, this will do the trick at least when user is opening this article from /uutiset page 
  128    if (returnLinkElement.href.includes("/-/")) { 
  129      var newsLocation = currentLocation.split("/-/")[0]; 
  130      //console.log("changing url to newlocation: "+newsLocation); 
  131      returnLinkElement.href=newsLocation; 
  132      returnLinkContainer.style.display = "block"; 
  133
  134    returnLinkContainer.style.display = "block"; 
  135
  136
  137</script> 

  Tietosuojavastaava

           tietosuojavastaava@raakkyla.fi

  Sivu arviointi ja palaute