tietosuojakuva

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rääkkylän kunta käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Alla olevista linkeistä löytyvät Rääkkylän kunnan tietosuojaselosteet. Niitä päivitetään parhaillaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeus tietojen poistamiseen

tietosuoja- ja turvapolitiikka

Rääkkylän kunnan tietosuoja-ja turvapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Kylätoiminta- ja taloavustukset v. 2024

  Kylätoiminta- ja taloavustukset v. 2024

  Hakuaikaa 30.4.2024 asti

  Kunta myöntää kyläyhdistyksille ja muille kylien aktiivisille toimijoille avustuksia vuonna 2024 yhteensä 4500 €.


  Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella. Avustuksilla tuetaankylien tai kyläyhteisöjen hankkeita ja yhteisten tilojen ylläpitoa. Avustusta ei myönnetä yhdistysten / yhteisöjen varsinaiseen toimintaan. Kohteina voivat olla esimerkiksi kylien virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevienrakennusten ja rakennelmien kunnossapitoon liittyvät tarvikehankinnat.Tukea voidaan myöntää myös hankkeiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen.

  Hakemismenettely:

  Avustus haetaan sähköisesti Miun palvelun -kautta täyttämällä hakemuskaavake tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville kohde, johon tukea haetaan ja hankkeen kokonaiskustannusarvio. Yhteyshenkilö Raita Joutsensaari, puh. 040 105 3010, raita.joutsensaari@raakkyla.fi

  Hakuaikaa on 30.4.2024 asti.

  Tietosuojavastaava

           tietosuojavastaava@raakkyla.fi

  Sivu arviointi ja palaute