Jätehuolto ja kierrätys

Kierrätys

Jätehuolto

Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa sekä asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuollon asukkaille (JL 32 §). Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestäminen sekä ne liikehuoneiston yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä tai putkikeräysjärjestelmässä yhdessä edellä tarkoitettujen jätteiden kanssa.

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistökohtainen jätteenkuljetus).

Uudessa jätelaissa on mahdollisuus valita toisena vaihtoehtona kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus), jossa alueen asukkaat itse sopivat kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta kunnan määräämään loppusijoituspaikkaan (JL 37 §).

Rääkkylässä jätehuoltoviranomaisena toimiva ympäristölautakunta (nyk. elinvoimalautakunnan lupajaosto) päätti v. 2013 säilyttää Rääkkylän kunnassa, koko kunnan alueella, kiinteistönhaltijain järjestämän jätteenkuljetuksen, jossa asukkaat itse edelleenkin järjestävät jätteenkuljetuksen sopimalla siitä jätteenkuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Jätteenkuljetuspalveluja Rääkkylän alueella järjestävät:

    Lassila & Tikanoja Oyj, os. Puhoksentie 15, 82500 Kitee
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570 tai 050 527 8060

    Kiteen Jätehuolto Oy, os. Sumpputie 1, 82500 Kitee
    nettisivut: www.kiteenjatehuolto.fi, sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
    puh. 0400 418 011

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden maksu (ent. hyöty- ja ongelmajätemaksu)

Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Hyöty- ja vaarallisen jätteen jätemaksua peritään vuosittain kiinteistönomistajilta (kunnanvaltuuston päätös 19.12.1996 § 117).

Kierrätys

Rinki-ekopiste

Rinki-ekopisteverkostossa on kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille yli 1 850 keräyspistettä kautta Suomen. Lisäksi muovipakkausten keräystä varten on yli 500 keräyspistettä. Verkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Osoite: Kirkkotie 1, S-Market Rääkkylä: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli, paperi ja vaatteet. Lue lisää www.rinkiin.fi

Ekopisteet

Kunnan ylläpitämiin ekopisteisiin voi tuoda kotita­­louksista kerty­viä lajiteltuja puhtaita värillisiä ja kirkkaita lasipulloja ja lasipurkkeja, keräyspaperia, pah­via ja pienme­tal­leja. Eko­pistei­ssä ei ole sekajätteen, biojätteen eli eloperäisen jätteen eikä muovi­en keräilyä.

Kesäasukkaiden sekajätteen keräysastiat, maksullinen

Kesäasukkaiden käyttöön tarkoitetut sekajäteastiat sijaitsevat kunnan jätevedenpuhdistamon piha-alueella osoitteessa Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä. Astiat ovat lukollisia. Sopimuksen sekajäteastioiden käytöstä voi tehdä kunnan teknisessä toimistossa. Jäteastioiden käyttömaksu on arvonlisäverollisena 50 euroa/vuosi per käyttäjä.

Kunnantalon kiinniollessa heinäkuussa sopimuksen voi tehdä ja avaimen saa Rääkkylän Kiinteistöpalvelu Oy:n toimistolta os. Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä arkisin klo 9-12 välillä.

Ekopisteet sekä vaarallisen jätteen, SER- ja metalliromun vastaanottopisteet sijaitsevat alla olevan kartan mukaisissa paikoissa:

Kierrätys

Kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut

Kodin vanhat sähkö- tai elektroniikkalaitteet voi viedä maksutta myös tuottajayhteisöjen järjestämiin muihin keräyspisteisiin. Kierrätys rahoitetaan SER-kierrätysmaksuilla, jotka peritään uusien laitteiden myynnin yhteydessä. Keräilypaikalle voi tuoda metalliromuja, jotka on laitettava siirtolavalle. Paikalle ei voi tuoda romuautoja, joiden ilmainen kierrätys on järjestetty muutoin.

Kaupan eli tuotteen jakelijan on myyntipisteessään otettava vastaan kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, jonka ulkomitoista mikään ei ylitä 25 cm. Kuluttaja saa palauttaa sähkö- ja elektroniikkaromun ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta seuraaviin myymälöihin:

- vähintään 1000 m2 kokoiseen SE-laitteita myyvään päivittäistavarakauppaan
- vähintään 200 m2 kokoiseen SE-laitteita myyvään erikoiskauppaan

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, jonka ulkomitoista jokin ylittää 25 cm, kuluttaja saa palauttaa mihin tahansa kauppaan ostaessaan sieltä uuden vastaavan laitteen.

Sähkö- ja elektroniikka- (SER), rautaromun sekä vaarallisen jätteen (ent. ongelmajäte) keräyspiste on 28.5.2019 alkaen Rääkkylän kunnan organisoimana Rääkkylän jätevedenpuhdistamon luona osoitteessa Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä. Avoinna joka päivä 24/7 itsepalveluperiaatteella. Keräilypaikalla otetaan vastaan sähkö- ja elektroniikkaromuja kuten jääkaappeja, pakastimia, kahvinkeittimiä, mikroaaltouuneja, tietokoneita, televisioita, radioita, käytöstä poistettuja kompostipakastimia jne. Loisteputki- ja energiansäästölamppuja otetaan myös vastaan jätevedenpuhdistamolla olevaan vaarallisen jätteen kont­tiin. Lisäksi puhdistamolla on ekopiste.

Muut lähimmät vastaanottopisteet

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka - Puhoksentie 15, 82500 Kitee
Kuusakoski Oy - Lylykoskentie 35, 0130 Joensuu
Kontionsuon jätekeskus - Kontiosuontie 11, 80230 Joensuu

Lisätietoja asiasta ja tämänhetkisistä vastaanottopisteistä löytyy mm. alla olevista nettiosoitteista:
www.kuusakoski.fi II www.serty.fi II www.elker.fi

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte)

Torjunta-aineita, maaleja, liimoja jne. sekä akkuja, loisteputki- ja energiasäästölamppuja otetaan vas­taan Rääkkylän jätevedenpuhdistamon luona (os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä) olevaan vaarallisten jätteiden konttiin. Tyhjät ja kuivuneet maalipurkit kelpaavat kuitenkin metallinkierrätykseen. Käytetyt energiansäästö- ja led-lamput sekä alle 25 senttimetriä pitkät loisteputkilamput palautetaan maksutta myymälöihin, joiden valikoimiin lamput sisältyvät. Puhtaat jäteöl­jyt ja öljyn­suodattimet voi toimittaa Ra­si­vaarassa Hyvärisen Pajan, os. Rasitie 10, ja kir­konky­lällä jätevedenpuhdistamon luona (os. Kiteentie 61) oleviin keräi­ly­pis­teisiin. Räjähteet, kuten ammukset, vanhentuneet hätäraketit sekä löydetyt tai rikkoontuneet ilotulitteet toimitetaan myyjäliikkeeseen tai poliisille.

Muovi

Elintarvikemuoveja voi tuoda Rääkkylän S-marketin pihassa RINKI-keräyspisteen yhteydessä olevaan keräysastiaan. Muovinkeräykseen saa tuoda mm. elintarvikkeiden muoviset pakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele- juusto- ja valmisruokapakkaukset), pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet. Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, jotka sopivat keräykseen; esimerkiksi tuubit, putkilot, EPS-pakkaukset ja vastaavat.

Romuajoneuvot

Viimeisellä omistajalla on velvollisuus viedä romuajoneuvo tuottajan tai tuottajayhteisön järjestämään vastaanottopaikkaan. Virallisesta vastaanottopaikasta saa romutustodistuksen, jolla ajoneuvon saa poistettua rekisteristä. Lisätietoja: www.autokierratys.fi

Akut ja paristot

Akkuja ja paristoja myyvien kauppojen tulee ottaa maksutta vastaan kuluttajilta kaikki käytetyt kannettavat akut ja paristot. Kannettavien paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat vastaavat paristojen ja akkujen jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupoista eteenpäin. Ajoneuvoakkujen vastaanottopaikkojen yhteystiedot löytyvät www.kierratys.info -sivustolta.

Renkaat

Ajoneuvojen renkaiden kierrätyksestä huolehtii tuottajavastuuseen perustuen Suomen Rengaskierrätys Oy. Käytetyt autonrenkaat toimitetaan rengasliikkeisiin. Vastaanottopisteet: www.rengaskierratys.com

Kyllästetty puu

Kyllästetyn puun vastaanottopaikat löytyvät osoitteesta kestopuu.fi

Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet toi­mitetaan apteekkiin.
Puutarhajätteitä voi toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä. Lehdet ja risut tulee lajitella omiin kasoihinsa puhdistamolla osoitettuun paikkaan.

Keski-Karjalan jäteopas

Sivu arviointi ja palaute