Katselmukset

Katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään rakennusluvapäätöksessä. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että näiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin.

Katselmusten ajankohdat

Aloituskokous pidetään tarvittaessa ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa  on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (koskee vain suurempia tai erityisen vaativia rakennushankkeita esim. uusi asuinrakennus)

Sijainnin merkitseminen, rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista (asemakaava-alue ja tarvittaessa ranta-alueella)

Pohjakatselmus, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu

Sijaintikatselmus, kun perustuksen laudoitus ja raudoitus on tehty

Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä

Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty

Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty

Käyttöönottokatselmus, ennen kuin voit muuttaa uuteen kotiisi tai ottaa rakentamasi rakennuksen muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus

Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja pihamaan järjestelyt on suoritettu

 

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivuilta.

Työsuojeluviranomainen (AVI) valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa ja he ovat julkaisseet Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

 

Sivu arviointi ja palaute