Katselmukset

Katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään rakennuslupapäätöksessä. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että näiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin.

Katselmusten ajankohdat

Aloituskokous pidetään tarvittaessa ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (koskee vain suurempia tai erityisen vaativia rakennushankkeita esim. uusi asuinrakennus).

Sijainnin merkitseminen, rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista (asemakaava-alueella ja tarvittaessa. ranta-alueella)

Pohjakatselmus, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu.

Sijaintikatselmus, kun perustuksen laudoitus ja raudoitus on tehty.

Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä.

Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty.

Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatsemus), ennen kuin voit muuttaa uuteen kotiisi tai ottaa rakentamasi rakennuksen muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus.

Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja pihamaan järjestelyt on suoritettu.

 

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivuilta.

Työsuojeluviranomainen (AVI) valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa ja he ovat julkaisseet Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

 

Sivu arviointi ja palaute