Kunnan osoitejärjestelmä

Osoitejärjestelmä

Osoitteen antaminen kiinteistölle ja rakennukselle

Uusi kiinteistö tai rakennus saa osoitteen yleensä rakennusluvan yhteydessä. Asemakaava-alueella osoitenumerointi perustuu tonttijaotukseen. Haja-asutusalueella numerointi perustuu siihen, kuinka kaukana rakennuksen liittymä on tien alkupisteestä. Numero ilmaistaan kymmeninä metreinä. Sekä kaava- että haja-asutusalueilla parittomat numerot ovat kadun tai tien oikealla puolella ja parilliset kadun tai tien vasemmalla puolella.

Rääkkylän kunnan alueen rakennusten osoitteet löytyvät kartalle sijoitettuina esim. Google maps -kartta- ja reittipalvelusta.

Osoitejärjestelmään liittyvistä asioista saat lisätietoja kunnan rakennusvalvonnasta.

Tienviitta ja numerokilpi

Numerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan ensi sijassa rakennuksen seinään. Jos rakennus on yli 40 metrin päässä tiestä, voidaan kilpi sijoittaa porttiin, pylvääseen, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoitettavaksi noin 150 cm korkeuteen. Erilliset numerot voidaan kiinnittää myös kuution muotoiseen ovilamppuun. Numerokilvessä tulee olla tieosoitteen mukainen numero mustalla valkealla pohjalla, numerokorkeus 10 cm, kilven korkeus 20 cm.

Rakennusten osoitenumerojen, tienviittojen ja putkien hankkiminen ja asettaminen kuuluvat kiinteistön omistajille.

Sivu arviointi ja palaute