Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaa suorittavina elinvoimalautakunnan ja sen lupajaoston alaisina rakennusvalvonnan viranhaltijoina toimivat Rääkkylän kunnassa rakennustarkastaja ja apulaisrakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen, kestävä ja rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusvalvonnan tehtävät:

  • neuvonta ja ohjaus
  • rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten käsittely
  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten valmistelu
  • maa-aineslupien valmistelu
  • ympäristöasioiden käsittely
  • työnjohtajien ja suunnittelijoiden hyväksyminen
  • katselmukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Rakentamisasioissa soita ja varaa aika apulaisrakennustarkastajan kanssa.

Myönnetyt luvat

Rääkkylän kunnassa apulaisrakennustarkastaja myöntää rakennus- ja toimenpideluvat. Päätösten viimeinen muutoksenhakupäivä on 14 pv antopäivästä ja lupa on lainvoimainen sitä seuraavana arkipäivänä ellei luvasta ole tehty oikaisuvaatimusta. Myönnetyt luvat löytyvät kunnan nettisivuilta kuulutuksista ja kunnantalon ilmoitustaululta.

 

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivuilta.
Palotarkastukset Keski-Karjalan alueella (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi) suorittaa palomestari Pertti Silvennoinen, p. 013 330 9150.
 
Työsuojeluviranomainen (AVI) valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa ja he ovat julkaisseet Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. Linkki ruotsinkieliseen oppaaseen työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa: Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Sivu arviointi ja palaute