Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

 

Rääkkylän vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien ikäihmisten ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka on toiminut vuodesta 1999.

Vanhusneuvosto järjestää ikäihmisten virkistystoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toiminnalla halutaan edesauttaa ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotioloissa mahdollisimman pitkään.

Vanhusneuvosto tapaa kunnan asukkaita ja selvittää ikäihmisten palvelujen tarpeita kylätapaamisissa Rääkkylän kylillä.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon valtuustokaudeksi yhdeksän jäsentä. Jäsenet edustavat eri eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä, kunnan eri kyliä ja asuinalueita. Lisäksi neuvostoon kuuluu kunnan edustajia.

Vanhusneuvosto 2017 - 2021

Raili Makkonen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Rääkkylän yhdistys, 06-7210571
Hilkka Peuhkurinen, varapuheenjohtaja, Niemisen seudun kylien edustaja
Kirsti Karvinen, Rääkkylän eläkkeensaajat ry, 050-3201168
Irja Ihalainen, palvelutalojen edustaja ( alkaen 8.10.2019 )
Raija Venäläinen, Rääkkylän kristillinen eläkeläisyhdistys ry, 050-3216376
Aarne Rouvinen, Rasivaaran kylien edustaja
Jyrki Kymäläinen, kunnan edustaja
, kunnan edustaja

 

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa
  • auttaa ikäismisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä ikäihmisiä koskevissa asioissa
  • edistää tiedottamista ja tiedonkulkua viranomaisten ja vanhusväestön välissä
  • arvioida kunnan tarjoamien palveluiden saatavuus, riittävyys ja laatu

 

 

Pöutäkirjat/muistiot

Sivu arviointi ja palaute