Avustukset

Avustukset (vapaa-aikatoimi)

Vapaa-aikatoimen avustukset

Liikunta, nuoriso ja kulttuuri

Hyvinvointilautakunta jakaa liikuntatoimen avustuksia järjestöille 12 700 euroa, nuorisotoimen avustuksia 10 360 euroa ja kulttuuritoimen avustuksia 2 000 euroa. Yksityisille henkilöille vapaa-aikalautakunta jakaa kulttuuritoimen avustuksia 1 000 euroa.

Järjestöjen avustukset ovat haettavissa jatkuvasti. Hyvinvointilautakunta päättää vuoden alussa korvaussummat, joiden mukaisesti järjestöt voivat laskuttaa toimintojaan vapaa-aikatoimelta. Avustuksia koskeva järjestöpalaveri järjestetään vuosittain tammikuussa, jolloin keskustellaan korvaussummien suuruudesta ja perusteista.

Järjestöjen avustukset haetaan toimintasopimuslaskulla, verkkopalvelussa (Miunpalvelut) tai paperilaskuna. Kulttuuritoimen avustuksia yksityisille henkilöille haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväällä hyvinvointilautakunnan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

 

 

Toimintasopimuskorvaukset

Sivu arviointi ja palaute