Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Rääkkylässä käytetään varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisya. Palvelu löytyy sivun alaosassa olevasta linkistä. Daisyn kautta hoidetaan hakeminen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen:

 • varhaiskasvatushakemus
 • aamu ja iltapäivätoiminnan hakemus
 • tulotietoilmoitukset
 • irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Hoitomuodot

Rääkkylän kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona.

Päiväkodin osoite on Koivukuja 6, 82300 Rääkkylä. Ryhmäperhepäivähoidon tilat ovat päiväkodin yhteydessä.

Lain antamat puitteet

Varhaiskasvatuslaki antaa perheille oikeuden valita alle kouluikäiselle lapselle joko kunnallisen päivähoidon tai kotihoidontuen.

Varhaiskasvatus järjestetään kunnassamme kokopäivähoitona (yli 5h/pv), osapäivähoitona (5h tai vähemmän/pv) tai osa-aikahoitona (6-16 koko- tai osapäivää/kk).

Hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hoitopaikkaa tulee hakea neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamista tai jos esimerkiksi huoltaja työllistyy äkillisesti, on kunnalla kaksi (2) viikkoa aikaa järjestää lapselle hoitopaikka.

Varhaiskasvatuksen esimies vastaa varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä p. 040 105 3121.Hoitomuodot ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotihoito. Varhaiskasvatusta tarjotaan osa-aikaisena tai kokoaikaisena hoitona. Päivähoitopaikat ilmoitetaan kesäkuussa ja maksupäätös lähetetään elokuussa. Lisätietoja varhaiskasvatuksen esimieheltä puh. 040 105 3121.

Lapsiperheiden kotipalvelu (Siun Sote) p. 013 330 5346

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavarojen vahvistumista ja arjessa selviytymistä.

Missä tilanteessa kotipalvelua voi saada

Kotipalvelun myöntämisen perusteena on:

 • raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve
 • vauvan hoitoon liittyvä tuentarve
 • monikko- ja /tai suurperheeseen liittyvä tuentarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • perheenjäsenen kuolema
 • asioinnin tarve, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit
 • vanhemman äkillinen tai pitkäaikainen väsymys tai uupumus
 • vanhemman kirurginen toimenpide
 • äkillinen lapsen vakava sairaus tai vamma
 • äkillisestä kriisistä tai muusta erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve

Palvelu toteutetaan Siun soten omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelipalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelu on asiakkaalle maksutonta 1.1.2021 alkaen.

Sivu arviointi ja palaute