Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutus. Peruskoulussa on luokat 1 - 9 ja se on tarkoitettu 7 - 16 vuotiaille.

Rääkkylän kunta järjestää perusopetuksen yhtenäisenä perusopetuksena Rääkkylän koulussa. Tämä tarkoittaa oppilaan kannalta yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Kehitämme yhtenäistä perusopetusta, jossa kouluilla toimii yhteisiä opettajia. Kiinnitämme erityistä huomiota oppilaan koulun alkamiseen ja vuosiluokkien välisiin siirtymiin. Opetussuunnitelma on laadittu yhtenäiseen perusopetukseen.

Rääkkylän koulussa on perusopetuksessa 114 oppilasta vuosiluokilla 1 - 9.

Rääkkylän koulu on mukana koulukerhotoiminnassa. Lisäksi koulun kehittämistyötä tukee opetusryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty valtionavustus.

Koulun hyvää ilmapiiriä ylläpidetään ja koulukiusaamista ennaltaehkäistään KiVa koulu-mallilla.

 

 

 

Wilma

Asioi verkossa

Ajankohtaista

angle-left Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke

Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke

Perinneruokien reseptit ja luontopolun tarinat taltioidaan Rääkkylässä

Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke on saanut ELY-keskuksen avustuksen.

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun hankehakuun tuli 118 hakemusta, joista hyväksyttiin 35. Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa rahoitusta harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämiseen Lapin ELY-keskuksen kautta yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Rääkkylän kunnalle myönnetty avustus on 81 000 euroa, joka on 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle! -hankkeessa on useita eri toimenpidekokonaisuuksia. Sen tiimoilta on tarkoitus kerätä ja nostaa esille rääkkyläläistä ruokaperinnettä, luoda ruokamatkailukartta, selvittää paikallisten matkailutoimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, kehittää saunaan ja ruokaan liittyviä matkailutuotteita ja luoda pohja Rasivaaran tarinallistetuille luontoreiteille.

 

Hankkeella halutaan kehittää Rääkkylän matkailusta, kulttuurista ja ruoasta elävien  yritysten toimintaedellytyksiä, luoda ruokakulttuurimatkailulle kestävä tulevaisuus ja lisätä Rääkkylän vetovoimaa.

 

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle! -hanke ojentaa käden myös suunnitteilla olevan Kulttuuriperintökeskus Värttinän suuntaan. Se tekee yhteistyötä Heinäveden ja Liperin Lähiruokaretki-hankkeen kanssa, ja lomittuu luontevasti myös Saimaa European Region of Gastronomy -hankkeen kanssa edistäen alueen ja koko pohjoisen Saimaan ruokamatkailutarjontaa.

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” -hanke on alkanut 01.09.2022 ja se päättyy 30.09.2023. Hankkeen toimenpiteistä ja etenemisestä viestitään säännöllisesti Rääkkylän kunnan ylläpitämän Parasta Rääkkylää Instagram- ja Facebook-kanavien kautta.

Lisätietoja:

Raita Joutsensaari

raita.joutsensaari@raakkyla.fi  

Puh: 0401053010