työpaja

Työllisyys

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestämää toimintaa pitkäaikaistyöttömille. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, hyvinvointialueen sosiaaliohjaaja ja Te-toimiston työvoimaneuvoja.
Kuntouttava työtoiminta järjestetään kerrallaan 3 -24 kuukaudeksi. Toimintapäiviä voi olla 1 – 4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työmarkkinatuki. Lisäksi maksetaan 9 € kulukorvaus/toimintaraha osallistumispäiviltä. Hyvinvointialueen sosiaalipalveluista voi hakea matkakorvausta toteutuneilta toimintapäiviltä. Matkakorvaus maksetaan yli viiden kilometrin matkoilta. Matkakorvaus maksetaan edullisimman matkustustavan mukaisesti.

Työllisyyskoordinaattori

Työllisyyskoordinaattori Ari Iittiläisen tehtäviin kuuluu työ- ja koulutuspaikkojen etsiminen ja tarjoaminen työttömille, haastattelut ja hakemuksien / papereiden täyttäminen asiakkaiden apuna.

Kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten työpajatoiminnan järjestäminen yhteistyössä TYP:in ja TE-toimiston virkailijoiden kanssa. (aktivointisuunnitelmien päivittäminen) .

Kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä häneen. Ari Iittiläinen on tavoitettavissa arkisin kunnantalon aukioloaikoina osoitteessa Kinnulantie 1, puhelin 050 439 9812, sähköpostiosoite ari.iittilainen(at)raakkyla.fi.

Työpaja

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Rääkkylän työpaja toimii osoitteessa Metelintie 4, 82300 Rääkkylä.

Työpajalla toteutetaan sekä kuntouttavaa että sosiaalista työtoimintaa.

Yhteystiedot

Työpajan yhteystiedot

Matti Soininen vastaava ohjaaja 013 330 1482 matti.soininen@siunsote.fi
Jari Pitko pajaohjaaja 013 330 1480 jari.pitko@siunsote.fi
Tarja Nevalainen pajaohjaaja 013 330 1481 tarja.h.nevalainen@siunsote.fi

Sivu arviointi ja palaute