työpaja

Työllisyys

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaalitoimen viranomainen ja Te-toimiston työvoimaneuvoja.
Kuntouttava työtoiminta järjestetään kerrallaan 3 -24 kuukaudeksi. Toimintapäiviä voi olla 1 – 4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työmarkkinatuki. Lisäksi maksetaan 9 € kulukorvaus/toimintaraha osallistumispäiviltä. Sosiaalitoimesta voi hakea matkakorvausta toteutuneilta toimintapäiviltä. Matkakorvaus maksetaan yli viiden kilometrin matkoilta. Matkakorvaus maksetaan edullisimman matkustustavan mukaisesti.

 

Työllisyyskoordinaattori
Työllisyyskoorninaattori Ari Iittiläisen tehtäviin kuuluu työ- ja koulutuspaikkojen etsiminen ja tarjoaminen työttömille, haastattelut ja hakemuksien / papereiden täyttäminen asiakkaiden apuna.

Kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten työpajatoiminnan järjestäminen yhteistyössä TYP:in ja TE-toimiston virkailijoiden kanssa. (aktivointisuunnitelmien päivittäminen) .

Kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä häneen.

 

Kunnan työpaja

Kunnan työpaja toimii osoitteessa Metelintie 4, 82300 Rääkkylä (entiset Kasken tilat) .

Paja tuottaa asiakkaille erilaisia palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa, terapeuttista työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa.

Tiloissa sijaitsee puupaja sekä tekstiili-/käsityöpaja,  joissa valmistetaan ja korjataan erilaisia tuotteita/asiakkaiden tilaamia töitä.

Pajalla on myymälä, jossa myydään käsitöitä, kuten sukkia, lapasia ym. neuleita sekä puutuotteita, kuten airoja, meloja ja erilaisia kalusteita. Myymälä on avoinna arkisin klo 9-15.

 

Sivu arviointi ja palaute