Kekälepaita

Vaakuna


3.5.1956, Gustaf von Numers
Punaisella kentällä kaksi mustaa kekälettä ristikkäin; liekit hopeaa

Selvitys vaakunan laatimisesta

Valtuutettu Heikki Tikkasen esityksestä päätti Rääkkylän kunnanvaltuusto hankkia kunnalle vaakunan. 25.3.1955 pitämässään kokouksessa valtuusto valitsi vaakunantoimikunnan, johon tulivat valtuutetut Heikki Tikkanen, Eljas Hirvonen, Väinö Pakarinen ja kunnansihteeri Erkki Yrjölä sekä edustajat Maalaiskuntainliitosta ja Taidepiirtäjäinliitosta. Maalaiskuntainliiton edustajana toimikunnassa oli liiton johtaja Aarne Eskola ja Taidepiirtäjäinliitosta Ulof Erikson.

Toimikunnan tuli järjestää kilpailu vaakunaehdotuksista.

Kilpailun I palkinnoksi hyväksyttiin 25.000 markkaa, II palkinnoksi 20.000 markkaa ja III palkinnoksi 10.000 markkaa. Muista lunastetuista ehdotuksista päätettiin maksaa 4.000 markkaa.

Vaakunaehdotuksia tuli 18 kappaletta 11 ehdottajalta. Näistä valtuusto 22.12.1955 pitämässään kokouksessa kunnanhallituksen ehdotuksesta hyväksyi I palkinnon saaneen ehdotuksen "Entisajan kasket", jonka tekijä oli taiteilija G von Numers. Tämän vaakunan selitys on: "Punaisessa kentässä kaksi mustaa kekälettä ristikkäin, liekit hopeaa".

Vaakunan aihe on saatu Rääkkylä -nimestä. Väitetään, että Rääkkylä -nimi olisi aikojen kuluessa muotoutunut ruotsalaisesta sanasta "brödby", joka tarkoittaa leipäkylää, kun leipä on ennen saatu pääasiassa kaskimaista. Täällä on ollut vaarojen rinteillä hyviä kaskiahoja.

Toisen lähteen mukaan aihe olisi saatu kaskenpolton lisäksi ns. rääkkyraudasta.


Lähteet
Rääkkylän kunnan vaakunatoimikunnan pöytäkirjat
Suomen kunnallisvaakunat, 1970

Sivu arviointi ja palaute