Kekälepaita

Vaakuna


3.5.1956, Gustaf von Numers
Punaisella kentällä kaksi mustaa kekälettä ristikkäin; liekit hopeaa

Selvitys vaakunan laatimisesta

Valtuutettu Heikki Tikkasen esityksestä päätti Rääkkylän kunnanvaltuusto hankkia kunnalle vaakunan. 25.3.1955 pitämässään kokouksessa valtuusto valitsi vaakunantoimikunnan, johon tulivat valtuutetut Heikki Tikkanen, Eljas Hirvonen, Väinö Pakarinen ja kunnansihteeri Erkki Yrjölä sekä edustajat Maalaiskuntainliitosta ja Taidepiirtäjäinliitosta. Maalaiskuntainliiton edustajana toimikunnassa oli liiton johtaja Aarne Eskola ja Taidepiirtäjäinliitosta Ulof Erikson.

Toimikunnan tuli järjestää kilpailu vaakunaehdotuksista.

Kilpailun I palkinnoksi hyväksyttiin 25.000 markkaa, II palkinnoksi 20.000 markkaa ja III palkinnoksi 10.000 markkaa. Muista lunastetuista ehdotuksista päätettiin maksaa 4.000 markkaa.

Vaakunaehdotuksia tuli 18 kappaletta 11 ehdottajalta. Näistä valtuusto 22.12.1955 pitämässään kokouksessa kunnanhallituksen ehdotuksesta hyväksyi I palkinnon saaneen ehdotuksen "Entisajan kasket", jonka tekijä oli taiteilija G von Numers. Tämän vaakunan selitys on: "Punaisessa kentässä kaksi mustaa kekälettä ristikkäin, liekit hopeaa".

Vaakunan aihe on saatu Rääkkylä -nimestä. Väitetään, että Rääkkylä -nimi olisi aikojen kuluessa muotoutunut ruotsalaisesta sanasta "brödby", joka tarkoittaa leipäkylää, kun leipä on ennen saatu pääasiassa kaskimaista. Täällä on ollut vaarojen rinteillä hyviä kaskiahoja.

Toisen lähteen mukaan aihe olisi saatu kaskenpolton lisäksi ns. rääkkyraudasta.


Lähteet
Rääkkylän kunnan vaakunatoimikunnan pöytäkirjat
Suomen kunnallisvaakunat, 1970

Ajankohtaista

angle-left Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke

Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke

Perinneruokien reseptit ja luontopolun tarinat taltioidaan Rääkkylässä

Rääkkylän kunnan ”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” –kehityshanke on saanut ELY-keskuksen avustuksen.

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun hankehakuun tuli 118 hakemusta, joista hyväksyttiin 35. Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa rahoitusta harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämiseen Lapin ELY-keskuksen kautta yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Rääkkylän kunnalle myönnetty avustus on 81 000 euroa, joka on 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle! -hankkeessa on useita eri toimenpidekokonaisuuksia. Sen tiimoilta on tarkoitus kerätä ja nostaa esille rääkkyläläistä ruokaperinnettä, luoda ruokamatkailukartta, selvittää paikallisten matkailutoimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, kehittää saunaan ja ruokaan liittyviä matkailutuotteita ja luoda pohja Rasivaaran tarinallistetuille luontoreiteille.

 

Hankkeella halutaan kehittää Rääkkylän matkailusta, kulttuurista ja ruoasta elävien  yritysten toimintaedellytyksiä, luoda ruokakulttuurimatkailulle kestävä tulevaisuus ja lisätä Rääkkylän vetovoimaa.

 

Rääkkyläläistä ruokaperinnettä halutaan kerätä myös valokuvin. Rääkkylä-seura on jo aloittanut vanhojen kuvien keräystempauksen, jonka kautta toivotaan paljon myös ruokaperinteeseen liittyviä valokuvia. Keräykseen voi osallistua lähettämällä skannatun kuvan osoitteeseen raakkylaseu@gmail.com.

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle! -hanke ojentaa käden myös suunnitteilla olevan Kulttuuriperintökeskus Värttinän suuntaan. Se tekee yhteistyötä Heinäveden ja Liperin Lähiruokaretki-hankkeen kanssa, ja lomittuu luontevasti myös Saimaa European Region of Gastronomy -hankkeen kanssa edistäen alueen ja koko pohjoisen Saimaan ruokamatkailutarjontaa.

”Syyään ja saunotaan! Rääkkyläläinen ruokaperintö kartalle!” -hanke on alkanut 01.09.2022 ja se päättyy 30.09.2023. Hankkeen toimenpiteistä ja etenemisestä viestitään säännöllisesti Rääkkylän kunnan ylläpitämän Parasta Rääkkylää Instagram- ja Facebook-kanavien kautta.

Lisätietoja:

Raita Joutsensaari

raita.joutsensaari@raakkyla.fi  

Puh: 0401053010

Yhteystiedot

Sivu arviointi ja palaute