hankinnat teräkset

Hankinnat

Rääkkylän kunnan hankinnat

Rääkkylän kunta hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Kunnan käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2022 yhteensä n. 14,2 milj. euroa. Vuotuiset investoinnit olivat 416 164 euroa.

Hankinnat toteutetaan hajautetusti kunnan yksiköissä. Kunta käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluvaa Pohjois-Karjalan hankintatoimea, joka vastaa seudullisesti keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintatoimessa on mukana mm. 14 kuntaa, 11 seurakuntaa sekä lukuisia kuntayhtymiä, yhtiöitä tai yhdistyksiä.

Suunnitellut investoinnit vuodelle2019

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2024

Rakennukset

 • palvelukeskus Pihlajakodin piha-aidan uusiminen, 15 000 €
 • yläkoulun leikkivälineiden uusiminen, 25 000 €
 • kunnantalon tilasuunnitelman laatiminen, 30 000 €
 • paloaseman kalustokatoksen rakentaminen, 10 000 €
 • kunnan kiinteistöjen automaatiojärjestelmän uusiminen, 60 000 €
 • kunnan kiinteistöjen yleissuunnittelu / tilaohjelma, 70 000 €
 • kunnan kiinteistöjen sähkölaitteistojen uusiminen, 10 000 €

Maa- ja vesirakenteet

 • katujen peruskorjausta ja asfaltointien uusimista, 20 000 €
 • katuvalojen rakentaminen / uusiminen, 20 000 €
 • Paksuniemen alueen sähköjen uusiminen, 15 000 €
 • Paksuniemen matonpesupaikan uusiminen, 10 000 €
 • tori- ja roskakatosten rakentaminen torille, 30 000 €

Johtoverkostot- ja laitteet

 • vesijohtoverkoston / -laitteiston rakentaminen ja korjaukset, 40 000 €
 • viemärilaitoksen lietekuivaimen uusiminen sekä verkoston / pumppaamojen rakentaminen ja korjaukset, 140 000 €

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Rääkkylään hankinnat

PERIAATTEET
Rääkkylä noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan omia ohjelmia, periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankintaohjelma/-strategia ohjaa kunnan hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan kunnan kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankintaohjelma

Hankinnat Jatko

 

TARJOUSPYYNNÖT


Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Kaikki Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnöt

 

PIENHANKINNAT


Kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan kunnan yksiköt toteuttavat hankintaohjeen mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen.

Kunnan pienhankinnat tehdään pääsääntöisesti Cloudian pienhankintapalvelun kautta, jonka avulla lisätään pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Yritykset voivat rekisteröityä sähköiseen palveluun ilmaiseksi.

Tulevat hankinnat ja neuvonta

HANKINTANEUVONTA

Julkisiin hankintoihin liittyvää maksutonta neuvontaa kaikille alueen yrittäjille löytyy täältä
 

 

 

Ajankohtaista

Ajankohtaista on hetkellisesti pois käytöstä.

Yhteystiedot

Sivu arviointi ja palaute